W dniach 3–4 października 2017 r. w hotelu Heron nad Jeziorem Rożnowskim odbyła się konferencja „Biznes i Produkcja”, IV Forum użytkowników rozwiązań ASTOR. Organizatorem wydarzenia była firma ASTOR, a gospodarzem firma WIŚNIOWSKI.

Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla liderów innowacji w firmach produkcyjnych: dyrektorów, kierowników i menedżerów, których celem jest podnoszenie efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, IT i robotyzacji. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in., w jaki sposób liderzy innowacji prowadzili projekty z zakresu podnoszenia efektywności operacyjnej.

Cel konferencji

Polskie zakłady, działające zarówno w ramach międzynarodowych korporacji, jak i polskich grup producenckich, realizują zaawansowane projekty i wdrażają nowoczesne standardy zarządzania niejednokrotnie lepiej i efektywniej niż podobne przedsiębiorstwa w innych krajach Europy. Warto zatem podnosić kompetencje polskiej kadry technicznej i menedżerskiej firm produkcyjnych, tak aby nasz kraj mógł stać się w niedalekiej przyszłości europejskim centrum produktywności.
M.in. stąd zrodziła się idea organizacji konferencji „Biznes i Produkcja” – miejsca wzajemnego dzielenia się sukcesami, wymiany doświadczeń i motywowania dla najlepszych zakładów produkcyjnych w Polsce.

Tematyka

W ramach konferencji omawiano zagadnienia związane z ideą customer-centric plant, czyli fabryki skoncentrowanej na kliencie. Idea ta realizowana jest m.in. w oparciu o koncepcję Przemysłu 4.0, która zakłada wykorzystanie w zakładach produkcyjnych takich rozwiązań technologicznych, jak Przemysłowy Internet Rzeczy, analiza Big Data czy przetwarzanie w chmurze. Ze strategicznego punktu widzenia oznacza ona wykorzystanie innowacji technologicznych do skutecznego wdrażania i utrzymania nowoczesnych modeli biznesowych.
O ile łatwo jest znaleźć firmy, które inwestują w automatyzację, o tyle znacznie większym wyzwaniem, a jednocześnie szansą, jest zbudowanie fabryki „klientocentrycznej” o długofalowym potencjale rozwoju, opartym na zdolności kreowania i spełniania potrzeb użytkownika produktu poprzez wdrażanie efektywnych procesów wewnątrz fabryki.

W filozofię fabryki skoncentrowanej na kliencie, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii, doskonale wpisuje się firma WIŚNIOWSKI, która nie tylko podąża za trendami, ale często sama je wyznacza i od niemal 30 lat stara się zapewniać komfort i bezpieczeństwo w domach i przedsiębiorstwach w całej Europie.

Tekst: Redakcja