Bramy roletowe stanowią doskonałe wyposażenie obiektów takich jak hale przemysłowe, budynki magazynowe czy obiekty handlowo-usługowe. Z myślą o inwestorach takich właśnie budynków powstała oferta przemysłowych bram roletowych firmy WIŚNIOWSKI. Teraz bramy te, wyposażone w dodatkowe elementy, zyskują wyższą klasę odporności na obciążenie wiatrem, co pozwala na planowanie bardziej wymagających inwestycji.

Klasy odporności na obciążenie wiatrem

Norma PN-EN 12110:2001 określa 5 klas odporności na obciążenie wiatrem. Istotą badań określających te klasy są wyniki specjalistycznych pomiarów. Pomiary dotyczą ugięć najbardziej podatnych na odkształcenia elementów wyrobu, przy zadanych wartościach nadciśnienia lub podciśnienia testowego. Sprawdza się również stan techniczny i sprawność poddanego pomiarom produktu po oddziaływaniu na nie ciśnień próbnych. Wyniki poddane specjalistycznej analizie pozwalają na finalne określenie klasy odporności danego produktu na obciążenie wiatrem. Dzięki takim badaniom producent otrzymuje przede wszystkim informacje o tym, czy jego produkt wytrzyma warunki, w jakich będzie funkcjonował przez lata. Zyskuje także pewność, że wprowadzany na rynek produkt spełnia wymagania o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Większa odporność na wiatr

Maciej Perz_Menedzer p_optZmieniający się klimat jest powodem występujących coraz częściej groźnych zjawisk atmosferycznych. Silny wiatr czy nawałnice nie są już tylko cechą charakterystyczną terenów górzystych czy nadmorskich. Dlatego podnoszenie standardów w zakresie odporności wiatrowej elementów konstrukcji jest naturalnym następstwem zmieniającego się środowiska i dostosowaniem ich do coraz bardziej zaostrzonych norm. Podniesienie odporności na wiatr (do 3 klasy), poprzez zastosowanie rozwiązań w postaci haków przeciwwiatrowych i dodatkowych wzmocnień, to kolejne możliwości zastosowania bram roletowych WIŚNIOWSKI.

Maciej Perz
Menedżer Produktu
Bramy Przemysłowe

Podział Polski na strefy wiatrowe

W Polsce wyróżniamy 3 regiony, wyznaczone na podstawie stref wiatrowych. Są to: cała Polska środkowa, gdzie panują warunki najłagodniejsze, pasmo nadmorskie – będące bardziej wymagającym regionem, oraz południowe obszary górzyste, gdzie wieje najmocniej. Strefy te, określone według normy PN-77/B-02011, tworzą pewnego rodzaju wiatrową mapę Polski. Dzięki temu łatwiejsze staje się prawidłowe projektowanie budynków i ich wyposażenia, mających znaleźć się w danej strefie wiatrowej. Inwestor mający taką wiedzę może zaplanować konstrukcję budynku bezpiecznego i spełniającego dane wymagania norm budowlanych.

Udoskonalona brama roletowa BR-100

Dostosowanie bramy instalowanej w halach przemysłowych do warunków stref wiatrowych determinuje trwałość danego obiektu. Bramy, które charakteryzują się dużymi gabarytami, powinny przenosić obciążenia, na jakie są narażone. Firma WIŚNIOWSKI wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie wyposażenia przemysłowych bram roletowych, które mają na celu podniesienie parametrów wytrzymałościowych konstrukcji. Do głównych proponowanych nowości należą haki przeciwwiatrowe. Stanowią one przedłużenie aretek profili. W czasie pracy poruszają się w specjalnie zaprojektowanych prowadnicach, wzmocnionych dodatkowo za pomocą uchwytów stabilizujących. Montowane są w każdym profilu bramy – również w dolnym. Haki przeciwwiatrowe dostępne są w standardowym wyposażeniu dla bram o szerokości powyżej 5000 mm. Dla mniejszych natomiast stanowią opcję dodatkową. Klient posiadający bramę z zastosowanymi hakami przeciwwiatrowymi ma pewność, że produkt sprawdzi się w warunkach, na które jest wystawiony. Drugim elementem przyczyniającym się do zwiększenia odporności bramy na obciążenie wiatrem jest wzmocniony aluminiowy panel dolny. Poprzez jego zastosowanie zwiększa się sztywność kurtyny bramy. Rozwiązanie to wprowadzone zostało jako standardowe wykonanie. Malowany w kolorze kurtyny, wzmocniony dolny profil aluminiowy, w połączeniu z nową trzykomorową uszczelką dolną kurtyny, stanowi dodatkowo idealne rozwiązanie, które ma na celu zwiększenie szczelności między kurtyną a podłożem. Ponadto znacznie lepsza elastyczność uszczelki ma znaczący wpływ na szybszą reakcję krawędziowej listwy bezpieczeństwa w przypadku napotkania przeszkody.

Wyżej opisane rozwiązania pozwoliły podnieść klasę odporności na obciążenie wiatrem przemysłowych bram roletowych BR-100 z klasy 2 do klasy 3. Bramy w tej klasie odporności stanowią odpowiednią barierę dla wiatru o ciśnieniu maksymalnym 1200 Pa i polecane są pod inwestycje mające spełniać wysokie wymogi wytrzymałościowe.

Tekst: Elżbieta Solewska