W pracy każdego architekta i projektanta olbrzymie znaczenie ma czas oraz jakość i szczegółowość wykonywanego projektu. Mając to na uwadze, firma WIŚNIOWSKI opracowała modele BIM, które ułatwiają i przyspieszają prace nad projektem architektonicznym.

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) to jeden z najważniejszych aspektów planowania i realizacji projektów budowlanych. Pozwala ono specjalistom z różnych dziedzin stworzyć szczegółowy, dokładny, trójwymiarowy model projektu. Tę technologię zastosowała firma WIŚNIOWSKI, chcąc podkreślić ścisłą współpracę z architektami i projektantami.
Stworzone przez nas pliki BIM zawierają aktualne dane dotyczące oferty produktowej dla przemysłu w najczęściej używanych formatach: rfa (Revit), lcf (ArchiCAD). Biblioteka materiałów dla architektów i projektantów ciągle się rozszerza.
Nasze pliki BIM pozwalają projektantom tworzyć trójwymiarowe, realistyczne modele budynków z zastosowaniem w nich produktów WIŚNIOWSKI. Zebrane w programie dane wyrobu są łatwe w obsłudze, intuicyjne, a co za tym idzie – bardziej przydatne w codziennej pracy architektów.
Kluczowym elementem tej technologii są zawarte w modelu wszystkie istotne dla produktu dane (gabaryty, kierunek i sposób otwierania i, co najważniejsze, wymagana przestrzeń minimalna, niezbędna do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania wyrobu) uzupełnione o informacje dodatkowe (kolor, opcje niestandardowe) istotne dla uczestników projektu.

Tekst: Marta Pronobis