O etyce w biznesie mówi się dużo i w różnych kontekstach. Bywa przedmiotem dociekań filozofów i ekonomistów, czasami jest zaprzęgana do pracy przez specjalistów od wizerunku marki i marketingu. Są i tacy, którzy za pozorami etyki ukrywają wyrachowanie i bezwzględną walkę o zysk. W firmie WIŚNIOWSKI etyka znaczy uczciwość, szacunek, partnerstwo.

Na początku jest klient

Credo firmy jest zwięzłe i jasne: po pierwsze jakość. Sprzedaż towaru jest umową pomiędzy klientem a producentem, umową, która zobowiązuje. Produkt, który trafia do odbiorcy, musi być zgodny z umową, ale także odpowiadać standardom osiąganym przez najlepszych producentów. Inwestycje w park technologiczny, rozwiązania projektowe i technologiczne służą celowi – dostarczeniu klientowi wysokiej jakości, estetycznego i funkcjonalnego produktu w uczciwej cenie.
Każda brama, każdy element ogrodzenia powstają na konkretne zamówienie, dla konkretnego klienta. Ani producent, ani sprzedawcy nie są anonimowi. Klient wie, kogo może poprosić o informację i pomoc, kto odpowiada za zobowiązania gwarancyjne, kto sprawnie i zgodnie z wszelkimi zasadami zainstaluje zamówione produkty. Firma WIŚNIOWSKI jest dumna z tego, że potrafi produkować wyroby najwyższej jakości, odzwierciedlające aktualny stan wiedzy inżynierskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jest to powodem do dumy dla właściciela przedsiębiorstwa i projektantów, którzy mają satysfakcję z tego, że grają w pierwszej lidze. U nas nie ma sztuczek z dopiskami drobnym drukiem, stawiającymi klienta pod przysłowiową ścianą. Odbiorca wie, czego może się spodziewać po produkcie, zna jego możliwości i ograniczenia.

Credo firmy jest zwięzłe i jasne: po pierwsze jakość. Sprzedaż towaru jest umową pomiędzy klientem a producentem, umową, która zobowiązuje.

Poddostawcy

Etyka producenta to również umiejętność wyboru dostawców i podwykonawców, którym można zaufać. Staranny dobór kooperantów jest nieodzowny, ponieważ każdy przypadek niesolidności może mieć wpływ na satysfakcję użytkownika produktów firmy. Przed klientem zawsze odpowiada producent, naturalne było więc wprowadzenie zasady wyboru wyłącznie sprawdzonych, solidnych źródeł zaopatrzenia. I znowu: kluczem do sukcesu jest partnerstwo i uczciwość. Należności za dostawy są płacone w terminie i zgodnie z umową.

Dystrybutorzy – Partnerzy

Zdecydowana większość klientów kupuje nasze wyroby u lokalnych partnerów handlowych firmy WIŚNIOWSKI. To nasi dystrybutorzy reprezentują producenta, rozpoznają potrzeby odbiorców, dostarczają i instalują gotowe wyroby, a później dbają o nie, wykonując okresowe przeglądy i konserwacje. W dużej mierze dzięki naszym partnerom klienci, kupujący bramy, drzwi i ogrodzenia firmy WIŚNIOWSKI, mogą być pewni wysokiej jakości.
Każdy partner handlowy jest również przedsiębiorcą. Ma swoje priorytety, potrzeby. Działa na rynku lokalnym, w mniejszej skali, ale zawsze jest traktowany przez nas jak partner, a podstawą budowania relacji z partnerami handlowymi zawsze jest zasada fair play. Partnerzy dokładają starań, żeby sprostać standardom określonym przez producenta, ale, z drugiej strony, producent nie pozostawia ich w tym wysiłku bez pomocy. Firma WIŚNIOWSKI nie wykorzystuje przewagi rynkowej w kontaktach z mniejszymi odbiorcami, wyposaża firmy partnerskie w niezbędną wiedzę, korzysta z ich opinii w sprawie rozwiązań konstrukcyjnych, słucha uwag dotyczących potrzeb klientów. Pracownicy partnerów handlowych mogą liczyć na wsparcie merytoryczne menedżerów produktu, inżynierów i montażystów firmy WIŚNIOWSKI.

DSC_6676
Firma WIŚNIOWSKI nie wykorzystuje przewagi rynkowej w kontaktach z mniejszymi odbiorcami, wyposaża firmy partnerskie w niezbędną wiedzę, korzysta z ich opinii w sprawie rozwiązań konstrukcyjnych, słucha uwag dotyczących potrzeb klientów.

Krzysztof Zdanowski
Doradca Dyrektora Generalnego w firmie WIŚNIOWSKI

Środowisko

Każdy przedsiębiorca prowadzi swoją firmę z myślą o uzyskaniu przyzwoitych dochodów. Każdy działa w konkretnym środowisku i wywiera na nie wpływ. W branży produkującej dobra materialne istnieje realna pokusa „oszczędności” przez stosowanie niebezpiecznych, „brudnych” procesów technologicznych. To ryzyko świadomie eliminujemy. Jako firma wyrosła ze środowiska lokalnego dbamy o warunki życia okolicznych mieszkańców i turystyczne walory regionu.
– Dlatego procesy technologiczne stosowane w firmie są bezściekowe i bezemisyjne, a gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z restrykcyjnymi wymogami norm krajowych i unijnych. Wiążą się z tym konkretne koszty, ale decydujemy się na nie z pełną świadomością – podkreśla Krzysztof Zdanowski, Doradca Dyrektora Generalnego w firmie WIŚNIOWSKI.

Odpowiedzialność społeczna

Przedsiębiorstwo zatrudniające tysiąc pracowników ma bardzo duży wpływ na życie regionu, w którym o pracę nie jest łatwo. To cieszy i zobowiązuje. Jeśli liczbę pracowników pomnoży się przez liczbę członków ich rodzin, jeśli weźmie się pod uwagę, że wielu z nich jest jedynymi żywicielami tych rodzin, nie sposób nie poczuć ciężaru odpowiedzialności. – A tysiące naszych partnerów rynkowych… Właściciel, zarząd mają pełną świadomość odpowiedzialności społecznej za istnienie firmy – potwierdza Krzysztof Zdanowski. Tutaj ma też swoje źródło zaangażowanie w działania charytatywne i pomoc dla lokalnej społeczności, ale przede wszystkim stosunek do pracowników.

Pracownicy

– Historycznie firma WIŚNIOWSKI jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Zmieniła się skala działalności, ale pozostało wiele zasad charakterystycznych dla tego rodzaju przedsięwzięć, w których wszyscy dobrze się znają i szanują, mając świadomość wspólnoty interesów i współodpowiedzialności za powodzenie – wyjaśnia Krzysztof Zdanowski.
Firma proponuje uczciwe warunki zatrudnienia: stabilne umowy o pracę i związane z nimi przywileje. Wynagrodzenie jest zawsze wypłacane w terminie, pracownicy nie muszą wybierać między firmą a rodziną. Macierzyństwo nigdy nie oznaczało zagrożenia, panie zawsze miały pewność, że będą mogły wrócić do pracy.
Firma dba o warunki socjalne, pracownicy mogą korzystać ze stołówki firmowej, która, oprócz smacznych i zdrowych posiłków, zapewnia pracę kilkunastu osobom.
W kontekście rodzinnych korzeni oczywista staje się dbałość firmy o warunki, w jakich pracujemy: zabezpieczenia maszyn, środki ochrony osobistej, szkolenia, wyposażenie stanowisk pracy, ale także pomoc socjalna i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków pracodawcy.
Dbałość o bezpieczeństwo pracowników została potwierdzona międzynarodowym certyfikatem OHSAS.
Firma WIŚNIOWSKI po 25 latach istnienia jest dużym pracodawcą, jednak wiele osób, na czele z właścicielem, pamięta skromne początki. Świadomość drogi, którą udało się przebyć w tym czasie, daje wielką satysfakcję, ale jednocześnie uczy pokory i pokazuje, co, a właściwie kto ma decydujący wpływ na sukces przedsięwzięcia. – Firma nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie wartości, które wnieśli do niej ludzie. Wiedza, doświadczenie, wysiłek fizyczny, ale także wartości wyniesione z domów rodzinnych pozwalają przedsiębiorstwu rosnąć – komentuje Krzysztof Zdanowski.

Sukces firmy nie jest przypadkiem. Jej założyciel, Andrzej Wiśniowski, uczył swój zespół, że dobra konstrukcja jest ładna, prawidłowe rozwiązanie organizacyjne jest dobre – bo dobrze służy pożytecznemu celowi.

Etyka pracy

Relacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem to zobowiązanie dla obu stron. Właściciel i zarząd firmy odpowiadają za etyczne prowadzenie interesów i zatrudnianie, ale na pracownikach ciąży obowiązek uczciwej pracy i współpracy z przełożonymi i kolegami. Osobista uczciwość to kwestia moralności. Warto się o nią starać i warto o niej mówić, tym bardziej że negatywnych antywzorców mamy pod dostatkiem, o czym można się przekonać, oglądając na chybił trafił kilka programów informacyjnych.
W firmie WIŚNIOWSKI równowaga pomiędzy zaangażowaniem pracodawcy i pracowników jest zachowana. Mogą o tym świadczyć wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród dyrektorów, którzy dość precyzyjnie wskazali mocne strony przedsiębiorstwa, ale potrafili dostrzec również obszary wymagające poprawy. Co ciekawe, obejmują one przede wszystkim dziedzinę relacji międzyludzkich i postaw, a więc – zakładając, że zainteresowani są świadomi swoich niedoskonałości – można je względnie łatwo eliminować.
– Etyka w pracy, podobnie jak etyka w życiu codziennym, bazuje na stałych, dobrze znanych i uniwersalnych zasadach. Potrzebę ich przestrzegania można wywodzić z zawiłych dociekań filozoficznych, ale w naszej strefie kulturowej nie są kwestionowane wskazania Dekalogu. O ile na ogół zgadzamy się co do zasad, to otwarta pozostaje kwestia interpretacji ich stosowania. Dla jednych ominięcie przepisu BHP jest przyczynkiem do rozważań na temat granic wolności, inni rozumieją je jako wykroczenie przeciwko V przykazaniu. Albo 10 minut plotkowania i obmawiania w czasie pracy – czy to nie jest naruszenie trzech przykazań jednocześnie?! Zawsze jest przestrzeń do doskonalenia. I mamy tego świadomość – wyjaśnia Krzysztof Zdanowski.

Wydaje się, że to tak mało, tylko odwołanie do prawa naturalnego, ale historia 25 lat rozwoju firmy wpisuje się w konstatacje poważnych analityków, że organizacja/społeczność bez kręgosłupa moralnego nie ma szans na przetrwanie.

Tekst: Piotr Kołaczek