Firma WIŚNIOWSKI kwestię świadczeń pozapłacowych traktuje bardzo poważnie i podchodzi do nich w sposób kompleksowy. Właścicielowi i zarządowi zależy, by zapewnić swoim pracownikom i ich rodzinom komfort życia oraz zdrowia. W tym celu oferują im wartościowe, dostępne dla wszystkich benefity. O szczegółach oferty świadczeń socjalnych dla pracowników rozmawiamy z Urszulą Durańską, Dyrektorem Personalnym w firmie WIŚNIOWSKI.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie jest dziś obowiązkowy dla pracodawców. Jak do problemu podchodzi
firma WIŚNIOWSKI?

Nie jest obowiązkowy, dla nas jego funkcjonowanie jest rzeczą oczywistą. Sami pracownicy postulowali, by fundusz utrzymać, i zarząd się do tego wniosku przychylił. Jak wiadomo, w obecnym stanie prawnym fundusz taki nie jest obligatoryjny i pracodawcy firm prywatnych nie są zobowiązani do jego tworzenia. W naszej firmie nie funkcjonują związki zawodowe, ale interesy wszystkich zatrudnionych reprezentują przedstawiciele pracowników. Wystąpili oni z wnioskiem do zarządu, aby po zmianie ustawy, która znosiła nakaz tworzenia funduszu, utrzymać w firmie świadczenia socjalne. Zarząd przychylił się do tej prośby i w rezultacie stworzony został regulamin gospodarowania funduszem, a pieczę nad przestrzeganiem jego postanowień sprawuje dyrektor personalny. Mimo że nie jest to obowiązkowe, nie wyobrażamy sobie, aby nie pomagać naszym pracownikom. Dlatego istnienie funduszu traktujemy jako dobrą tradycję naszej firmy i naturalną dbałość o pracowników.

Jakie kryteria obowiązują przy przyznawaniu środków z funduszu socjalnego?

Przy rozdzielaniu środków brane jest pod uwagę przede wszystkim kryterium dochodowe. Pomagamy pracownikom i ich rodzinom, a środki przyznawane są również naszym emerytom i rencistom. Czynnikiem, który zawsze brany jest pod uwagę przy udzielaniu pomocy, jest także sytuacja rodzinna pracowników. Wydarzenia losowe, które stawiają ich w trudnym położeniu, stanowią ważny aspekt przy udzielaniu pomocy, i w takim przypadku pomoc udzielana jest z naszej strony bezzwłocznie. Wsparcie, które oferujemy, ma charakter zarówno finansowy, jak i rzeczowy. Ten drugi rodzaj przejawiać się może np. poprzez zakup materiałów budowlanych czy elementów wyposażenia domu. W ramach funduszu socjalnego pracownicy mogą też uzyskać pożyczkę. Ten rodzaj świadczenia cieszy się dużą popularnością, ponieważ dla wielu rodzin stanowi znaczną pomoc, np. na cele mieszkaniowe, a także w przypadku pojawienia się nagłych i niespodziewanych wydatków.

Sytuacja rodzinna i wypadki losowe to jedyne przypadki, kiedy pracownicy mogą się ubiegać o pomoc z funduszu?

Nie tylko. Zarówno przed Świętami Bożego Narodzenia, jak i Wielkiej Nocy, uruchamiana jest tak zwana świąteczna pomoc socjalna. Jest ona przyznawana w zależności od poziomu dochodów. Osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej oferujemy dodatkowe wsparcie finansowe.

Na co mogą liczyć dzieci pracowników?

Co roku, od ponad 10 lat, nasi milusińscy otrzymują specjalne paczki mikołajowe, które, jak zapewniają nasi pracownicy, sprawiają im ogromną radość. Myślę, że również dla rodziców to bardzo ważne, że mogą w ten sposób sprawić swoim dzieciom przyjemność.

Jakie jeszcze inne formy pomocy oferuje pracownikom firma WIŚNIOWSKI?

Na przykład dofinansowujemy bilety na różnego typu wydarzenia sportowe i kulturalne. Dział Marketingu stale monitoruje najważniejsze wydarzenia nie tylko w regionie (np. Jesienny Festiwal Teatralny, mecze piłkarskiej reprezentacji Polski czy koncerty gwiazd) i zdobywa dla pracowników odpowiednią pulę biletów. Kwota dofinansowania uzależniona jest, jak zawsze, od poziomu dochodów danego pracownika. Dbamy też o kondycję fizyczną naszej załogi poprzez finansowanie rodzinnych wejściówek na basen. Inną formą wsparcia jest możliwość korzystania ze stołówki zakładowej, która oferuje ciepłe i smaczne posiłki. Jest to niezwykła wygoda dla zatrudnionych w firmie osób i dodatkowo wyraz troski o ich zdrowie. Mamy bowiem świadomość, że posiłek spożyty w spokoju i przyjemnej atmosferze sprzyja efektywnej pracy i zadowoleniu.

Jak Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dba o integrację załogi?

Jedną z funkcji świadczeń socjalnych jest budowanie silnego i zgranego zespołu ludzi. Dlatego z funduszu dofinansowywane są wyjazdy turystyczno-rekreacyjne. W ramach tego działania udało nam się już wspólnie zwiedzić osiem europejskich metropolii, m.in. Paryż, Wiedeń, Budapeszt i Lwów. Dużą popularnością cieszą się także organizowane przez spółkę regularne spotkania i wyjazdy integracyjne poszczególnych działów, których celem jest nawiązanie bliższych relacji pomiędzy pracującymi na co dzień ze sobą ludźmi. Wyjazdy te zawsze połączone są z aktywnością kulturalną i sportową.

Jaką jeszcze funkcję spełnia fundusz socjalny w firmie WIŚNIOWSKI?

Zdajemy sobie sprawę, że identyfikacja pracownika z firmą jest tym silniejsza, im więcej aspektów życia jest z nią związanych. Dlatego staramy się wspierać naszych pracowników nie tylko w zakresie zawodowym, ale i prywatnym. Ludzie zawsze szukają stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, które możemy im zaoferować między innymi właśnie dzięki środkom z funduszu socjalnego. Zaspokajając potrzeby dnia codziennego naszej załogi, sprawiamy, że ich życie staje się prostsze, a w pracy dostrzegają oni coraz więcej przyjemności.

DSC_7368_Durańska

Zdajemy sobie sprawę, że identyfikacja pracownika z firmą jest tym silniejsza, im więcej aspektów życia jest z nią związanych. Dlatego staramy się wspierać naszych pracowników nie tylko w zakresie zawodowym, ale i prywatnym.

 

 

Urszula Durańska
Dyrektor Personalny

Rozmawiała: Beata Pałac