Troje przedstawicieli firmy WIŚNIOWSKI otrzymało prestiżowe odznaczenie – Medal za Długoletnią Służbę. Nagroda przyznawana jest przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwowej.

W piątek, 8 stycznia 2016 roku, odznaczenia z rąk wojewody małopolskiego Józefa Pilcha oraz prezydenta Galicyjskiej Izby Budownictwa Piotra Hrabiego otrzymali: Krystyna Baran – Prezes Zarządu w firmie WIŚNIOWSKI, Tadeusz Wiśniowski – Wiceprezes Zarządu w firmie WIŚNIOWSKI oraz Józef Faron, Kierownik Wydziału Budowlanego.
– Jest to z pewnością powód do dumy dla całej firmy i kolejny dowód jej pełnego profesjonalizmu. Oznacza to, że ktoś nas zauważył i docenił trud, który wkładamy w wykonywanie naszych codziennych zadań. Bardzo nas cieszy takie wyróżnienie, a zarazem mobilizuje do dalszej pracy – podkreśla Krystyna Baran, Prezes Zarządu w firmie WIŚNIOWSKI.
Nagrodę stanowi Złoty Medal za Długoletnią Służbę w Budownictwie – otrzymują go osoby, które zasłużyły się ponad 30-letnią pracą i osiągnięciami. Jest to najwyższy stopień odznaczenia, dlatego cieszy fakt, że aż trzy osoby z firmy WIŚNIOWSKI zostały uhonorowane tym prestiżowym laurem.