Wszystko pod kontrolą. Krótka historia sterowania

Biznes|

Był rok 1965. Trwało drugie tournée The Beatles po Stanach Zjednoczonych. Seria koncertów, która rozpoczęła „brytyjską inwazję” na Nowy Świat. Początek rewolucji, która po podbiciu umysłów Amerykanów oficjalnie mogła zostać nazwana światową.

Wartości wspólne przyszłością biznesu?

Biznes|

Współczesność wymaga częściowej choćby redefinicji tego, co rozumiemy pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Łączenie jej jedynie z działaniami charytatywnymi i charakteryzowanie jako reakcyjnej wobec problemów jest obecnie niewystarczające. Szczególnie w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo stara się czynić dobro w obszarze, które obejmuje aktualna definicja CSR, ale w pozostałych daleko mu do właściwej postawy. Dlatego firma WIŚNIOWSKI patrzy na społeczną odpowiedzialność biznesu znacznie szerzej.

Ścieżka użytkownika a sukces firmy

Biznes|

Diagnoza potrzeb użytkowników oraz zbudowanie ich satysfakcji mają kolosalne znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej firm podejmuje wyzwanie w postaci mapowania ścieżki klienta.

Szerokie horyzonty

Biznes|

Specyficzne warunki klimatyczne, które niesie ze sobą otoczenie, wymagają, aby architektura była do nich dostosowana. Temperatura, opady, nasilenie wiatru i adaptowanie się człowieka do nich przez wieki wykształciło optymalne rozwiązania, wraz z nimi formy i detale architektoniczne. Wygląd domów i elementów, z których są zbudowane, determinują również indywidualne upodobania mieszkańców, ich wspólna historia oraz moda.

Przemysł 4.0: oto rewolucja, która trwa już niemal dwie dekady

Biznes|

Właśnie dobiega końca druga dekada XXI stulecia, które w wyobraźni niemal wszystkich ludzi miało być czasem rewolucji, nagłych zmian, pokaźnego skoku w rozwoju technologicznym.

Nie chcemy stać w miejscu

Biznes|

Z Prezesem Krystyną Baran oraz Wiceprezesami Maciejem Rysiem i Tadeuszem Wiśniowskim rozmawiał Bartłomiej Pławecki

Narzędzia marketingowe pomocne w sprzedaży

Biznes|

Pozyskiwanie nowych klientów wymaga kreatywności i wykorzystywania mieszanki sprawdzonych taktyk sprzedażowych z nowymi formatami reklamowymi i marketingowymi. Jak wybrać te, które wspierają sprzedaż? Co faktycznie sprawdza się na rynku? Marketing nieustannie ewoluuje wraz ze zmieniającą się technologią, kanałami sprzedaży, gustami i preferencjami potencjalnych klientów. Również nowe formaty reklamowe mają wpływ na to, w jaki sposób [...]

Dbaj o partnera tak, jakbyś chciał, aby zadbano o ciebie

Biznes|

Budowanie trwałych relacji biznesowych, opartych na wsparciu i zaufaniu, to interdyscyplinarne wyzwanie obejmujące dwa obszary: strategiczny i operacyjny. Kluczem do sukcesu jest dostosowanie się do nieustannie aktualizowanych modeli oraz wykorzystanie potencjału digitalizacji, która w ostatnim czasie redefiniuje rynkowe paradygmaty, łącząc to, co nowe, z tym, co sprawdzone. Kreowanie pozytywnego doświadczenia biznesowego to nieustanna praca i [...]

Profesjonalna prezentacja kluczem do sukcesu w biznesie

Biznes|

Prezentacje biznesowe wykorzystuje niemal każda branża. Są one kluczowym elementem pozwalającym na przekazanie odbiorcy pożądanego komunikatu w atrakcyjnej formie. Jak w pełni wykorzystać potencjał prezentacji biznesowej? Jak przygotować i wygłosić ją tak, by osiągnąć zamierzony efekt, np. w postaci sprzedaży produktu bądź usługi?

Praca zespołowa

Biznes|

Aby osiągnąć sukces w dzisiejszych konkurencyjnych czasach, w każdej firmie powinny pracować osoby o zróżnicowanych, często wzajemnie wykluczających się cechach osobowości, kompetencjach i kwalifikacjach. Umiejętność stworzenia przez pracodawcę odpowiedniego klimatu, sprzyjającego efektywnej pracy zespołowej, stanowi jeden z kluczowych czynników decydujących o sukcesie dowolnego przedsięwzięcia, jakiego podejmie się dana organizacja.