Decydując się na zakup konkretnego produktu, klient chce mieć pewność, że będzie on spełniał wszystkie jego oczekiwania. Każdy szczegół zamówienia powinien zatem być dopracowany i dostosowany do potrzeb zarówno klienta, jak i otoczenia, w którym produkt będzie zamontowany.

Chcąc usprawnić ten proces, firma WIŚNIOWSKI sukcesywnie oddaje do dyspozycji swoich klientów karty techniczne produktów. Karty te są doskonałym narzędziem na etapie podejmowania decyzji zakupowej i stanowią niezbędny materiał przy wyborze odpowiedniego produktu.
Karta techniczna produktu jest dokumentem informacyjnym. Jej główną zawartość stanowi opis techniczny produktu, przedstawienie jego parametrów, właściwości użytkowych i przeznaczenia. Nie ma konkretnych wymogów prawnych co do treści kart technicznych, zatem to producent decyduje o jej ostatecznej zawartości. Firma WIŚNIOWSKI dba o to, aby informacje zawarte w kartach technicznych były czytelne i zrozumiałe dla dystrybutora, jak i klienta ostatecznego. Umieszczane w kartach treści dobierane są w taki sposób, aby stanowiły dodatkowy materiał informacyjny dla dystrybutora na etapie ustalania z klientem szczegółów zamówienia. Karty to również doskonały załącznik do oferty dla inwestorów.

Wszystko w jednym miejscu

Posiłkując się kartą techniczną jeszcze na etapie planowania inwestycji, klient zyskuje pewność, że przygotowanie otworu np. pod montaż bramy ogrodzeniowej będzie prawidłowe i odpowiednie pod wymiar danej bramy. Dobierze także pasujące wypełnienie, wykończenie produktu, jego oprzyrządowanie, a nawet kolorystykę. Z karty technicznej dowie się również, jaki zastosować napęd, odpowiadający poszczególnym wymaganiom, które stawia produkt na drodze do jego prawidłowego funkcjonowania. Karta techniczna to także zbiór informacji o opcjach dodatkowych wyposażenia oraz podstawowej wiedzy z zakresu procesu produkcyjnego. Jest to zatem swoista forma pewnego rodzaju kompendium wiedzy o produkcie. W kartach technicznych firmy WIŚNIOWSKI znajdą także Państwo zdjęcia istniejących realizacji, w których wykorzystany został dany produkt, co pozwoli zwizualizować klientowi wygląd jego inwestycji. Zachęcamy dystrybutorów i klientów do zaopatrywania się w karty techniczne, ponieważ dzięki nim będą mieli dostęp do podstawowej wiedzy na temat produktu w jednym miejscu. Pomogą one również klientom w procesie podejmowania decyzji, a dystrybutorom ułatwią ofertowanie.

Tekst: Elżbieta Solewska