Wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie od dawna dostrzegają wymierne korzyści płynące ze ścisłej korelacji ich społecznego zaangażowania ze swoimi celami strategicznymi. Nie inaczej jest z firmą WIŚNIOWSKI, która od lat wspiera lokalny rynek pracy, nie tylko będąc największym pracodawcą w regionie, ale i angażując się w działania mające na celu uświadomienie młodzieży znaczenia wyboru odpowiedniej ścieżki kariery oraz inwestując w rozwój szkolnictwa zawodowego.

Działania te inicjuje i organizuje przede wszystkim Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Praktyk”, działająca od 2009 roku w Wielogłowach. Jednostka, założona przez Stanisława Mroza – od wielu lat działającego w szkolnictwie, oraz Tadeusza Wiśniowskiego – Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Technicznych w firmie WIŚNIOWSKI, stawia sobie za cel kształtowanie kadr specjalistów, którzy wesprą nie tylko firmę WIŚNIOWSKI, ale i innych przedsiębiorców w regionie, działających w branży produkcyjnej. Inicjatorzy powstania Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Praktyk”, reprezentujący dwie odrębne dziedziny – edukację i biznes, postanowili połączyć siły z myślą o odbudowaniu pozycji i rangi szkół zawodowych w regionie oraz umożliwieniu rzeszom młodych ludzi zdobycia wykształcenia, które zagwarantuje im pracę. – Obecność firmy WIŚNIOWSKI w regionie Nowosądecczyzny przejawia się między innymi poprzez inwestycje w edukację zawodową. Po 1989 roku w naszym kraju powstało mnóstwo różnych uczelni wyższych. To ułatwiło młodym ludziom dostęp do edukacji, ale, z drugiej strony, spowodowało produkcję bezrobotnych magistrów. Kolosalnym błędem było zaprzestanie inwestowania w prawdziwe szkoły zawodowe. Przy naszej firmie działa szkoła zawodowa. Dzięki temu mamy własną kuźnię fachowców. Młodzi nie tylko uczą się teorii, ale przede wszystkim mają możliwość rozbudowanych praktyk na takich stanowiskach jak: ślusarz, spawacz, elektryk, elektromechanik. Mamy własną flotę samochodową, więc szkolimy też mechaników samochodowych – mówił w wywiadzie dla magazynu „WIŚNIOWSKI News” Andrzej Wiśniowski (zima 2013/2014 | nr 2). Stworzenie jednostki, która oprócz działalności czysto edukacyjnej prowadzi także działania doradcze oraz informacyjne na temat kariery zawodowej młodzieży, jest dla firmy WIŚNIOWSKI okazją do angażowania się w problemy lokalnej społeczności. Firma poprzez tę inicjatywę realizuje więc w praktyce postulat dążenia do harmonijnego rozwoju, w którym biznes i sprawy społeczne są tak samo istotne. Celem przedsięwzięcia, jakim jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Praktyk” była w pierwszym rzędzie pomoc w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów, z jakimi boryka się lokalny rynek pracy, a więc zmniejszenie bezrobocia oraz lepsze dopasowanie kwalifikacji pracowników do realnych potrzeb pracodawców. Dzięki ścisłemu powiązaniu biznesu i nauki tworzy się w regionie sprzyjający klimat społeczny, w którym przedsiębiorstwa mogą się właściwie – z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa – rozwijać. Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Praktyk” jest zatem korzyścią zarówno dla firmy WIŚNIOWSKI, jak i dla całej lokalnej gospodarki. Z jednej strony, pozwala tej organizacji podnosić kwalifikacje kadry, a przez to pośrednio minimalizować ryzyko strat i maksymalizować szansę na powodzenie firmy w dłuższym okresie. Z drugiej zaś umożliwia lokalnej młodzieży najlepszy możliwy start w karierę zawodową, oferując praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Właściciel oraz zarządy firmy WIŚNIOWSKI i szkoły „Praktyk” wychodzą z założenia, że to ludzie tworzą firmę, nie ma zatem lepszej inwestycji niż ta w edukację zawodową młodego człowieka.

Tekst: Beata Pałac