Cynkowanie wyrobów ze stali jest prawdopodobnie najlepszą metodą zabezpieczania przed wpływem środowiska i korozją. Prawidłowo przeprowadzone, zapewnia skuteczną ochronę przez 30–50 lat pod warunkiem okresowych przeglądów powłoki ochronnej i bieżącego naprawiania lokalnych uszkodzeń.

Cynkowanie ogniowe polega na zanurzeniu przygotowanego wcześniej wyrobu w kąpieli cynkowej o temperaturze około 450°C. Po zanurzeniu w wyniku reakcji chemicznych i fizycznych dochodzi do uaktywnienia powierzchni, następnie w wyniku dwukierunkowej dyfuzji powstają fazy międzykrystaliczne Fe-Zn, kolejno powstałe fazy pokrywają się stopem cynku.
Na elementach już ocynkowanych pod wpływem działania atmosfery tworzy się w pierwszej kolejności tlenek cynku, który następnie ulega przemianie w wodorotlenek cynku, a pod wpływem działania dwutlenku węgla zmienia się w zasadowy węglan cynku. W ten sposób powstaje warstwa ochronna. Tworzenie się warstw ochronnych trwa od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od konkretnych warunków.

Przygotowanie

Sprawne wykonanie zlecenia i doskonałe parametry powłoki cynkowej można osiągnąć tylko dzięki współpracy i zrozumieniu między zleceniodawcą a cynkownią. Za przygotowanie przedmiotów do cynkowania odpowiada zleceniodawca. Proces cynkowania powinien być przewidziany i uwzględniony już na etapie projektowania wyrobu. Chodzi o uwzględnienie naprężeń, które powstaną po zanurzeniu przedmiotu w kąpieli cynkowej, zapewnienie swobodnego dopływu cynku i odpływu powietrza (otwory dopływowe i odpowietrzające). Konstrukcja detalu powinna umożliwić pewne i szybkie podwieszenie go przed cynkowaniem.
Ze względów bezpieczeństwa konstrukcja nie może posiadać zamkniętych (zaspawanych) przestrzeni, w których mogłoby pozostać powietrze. Gwałtowny wzrost ciśnienia w wysokiej temperaturze może doprowadzić do rozerwania cynkowanego detalu. Taka sytuacja stwarza poważne zagrożenie dla pracowników cynkowni.

Tadeszu_Dutka_ocynkowniaOcynkownia z doświadczeniem

Firma WIŚNIOWSKI, producent bram garażowych, posiada nie tylko własne, zakładowe cynkownie, ale też cynkownię usługową zlokalizowaną w Nowym Sączu. Cynkujemy przy użyciu linii technologicznej o wymiarach 7500x1500x2800 mm, co pozwala nakładać antykorozyjną powłokę ochronną na konstrukcje stalowe o wielkości do 7000x1400x2500 mm i maksymalnej masie 2.0 t. Jesteśmy jedną z największych ocynkowni w Małopolsce. Świadczymy usługi cynkowania konstrukcji stalowych od niemal 20 lat. Doświadczenie i rozwinięta linia technologiczna pozwalają nam oferować obsługę na najwyższym poziomie.

Tadeusz Dutka
Dyrektor Ocynkowni Ogniowej
WIŚNIOWSKI

Gładką, równomierną i doskonale przylegającą powłokę cynkową można uzyskać tylko wtedy, gdy powierzchnia cynkowanego detalu zostanie właściwie przygotowana. Chodzi przede wszystkim o usunięcie zbędnych pozostałości po wcześniejszych etapach produkcji: nadlewek, gradów, pyłu, lakierów (również używanych do oznaczania i numerowania detali). Jeśli przedmioty były wcześniej piaskowane, powinny zostać dokładnie przepłukane lub przedmuchane i oczyszczone, ponieważ pozostałości piasku lub innych substancji ściernych przedostają się do kąpieli cynkowej i zanieczyszczają ją. Zleceniodawca powinien również wziąć pod uwagę, że otwory, szczególnie gwintowane, mogą wymagać dalszej obróbki po zalaniu cynkiem.

Gwarantowana jakość

Usługowa ocynkownia ogniowa firmy WIŚNIOWSKI działa z powodzeniem od 1996 roku. Może pochwalić się ona bardzo dobrą i długotrwałą współpracą z wieloma kontrahentami nie tylko z regionu, ale także z poza jego granic. Jest otwarta na wysokie wymagania i chętnie podejmuje próby cynkowania elementów skomplikowanych. Pozytywne wyniki tych wysiłków bardzo często skutkują lojalną i partnerską współpracą.
Ocynkownia działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością. Posiada prestiżowe certyfikaty – Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą OHSAS 18001:2007.
Od kilkunastu lat ocynkownia WIŚNIOWSKI jest członkiem Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego. Wykorzystując doświadczenie zgromadzone na przestrzeni prawie dwudziestu lat działalności, cały czas specjalizuje się w świadczeniu usługi cynkowania ogniowego na najwyższym poziomie. Do prowadzenia procesu technologicznego stosuje komponenty renomowanych światowych producentów. Z myślą o kompleksowej obsłudze klientów ocynkownia świadczy również usługę malowania proszkowego konstrukcji uprzednio ocynkowanych.
Dbając o jakość finalnego produktu ocynkownia, WIŚNIOWSKI daje możliwość zakupu stali, która w najwyższym stopniu swoim składem chemicznym odpowiada warunkom cynkownia ogniowego. Jest to bardzo ważne dla uzyskanie wysokiej jakości cynkowania.

Tekst: Piotr Kołaczek